താരൻ മാറുന്നില്ലേ... ഗ്രാമ്പൂ മാത്രം മതി, ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ.

08 JULY 2024

NEETHU VIJAYAN

സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനമായ ഗ്രാമ്പൂ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് പലവിധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

ഗ്രാമ്പൂ

Pic Credit: FREEPIK

ആൻ്റി ഓക്സിഡന്റും ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങൾക്കും പേരു കേട്ട ഗ്രാമ്പൂ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ്.

ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റ്

Pic Credit: FREEPIK

മോണവീക്കം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വായിലെ രോഗാണുക്കളെ ചെറുക്കാനുള്ള യൂജെനോൾ ഗ്രാമ്പൂവിലുണ്ട്.

മോണവീക്കം

Pic Credit: FREEPIK

തലമുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഗ്രാമ്പൂ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നത്.

തലമുടിയുടെ സംരക്ഷണം

Pic Credit: FREEPIK

പ്രധാനമായും താരൻ അകറ്റാൻ ഗ്രാംമ്പൂ മികച്ച ഉപാധിയാണ്. ഇത് മുടി വളർച്ചയേയും ആരോഗ്യത്തെയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

താരൻ മാറും

Pic Credit: FREEPIK

10 തുള്ളി ഗ്രാമ്പൂ എണ്ണയിലേയ്ക്ക്, ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ/ അവോക്കാഡോ എണ്ണ ചേർത്ത് കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തലയോട്ടിയിൽ പുരട്ടുക. രാവിലെ കഴുകി കളയാം.

ഗ്രാമ്പൂ എണ്ണ

Pic Credit: FREEPIK

ഗ്രാമ്പൂവിലെ ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകളും ധാതുക്കളും മുടിയുടെ വളർച്ചയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തലയോട്ടിയെ അണുബാധകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുടിയുടെ വളർച്ച

Pic Credit: FREEPIK

നേർപ്പിച്ച ഗ്രാമ്പൂ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി തലയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ മുടിയിഴകളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

തലയിൽ മസാജ്

Pic Credit: FREEPIK

Next: ബിപി കുറയ്ക്കാൻ രാവിലെ ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിച്ചു നോക്കൂ