ആകാശച്ചുഴിയിൽപെടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ?

26 May 2024

TV9 MALAYALAM

ആകാശച്ചുഴിയ്ക്ക് കുപ്രസിദ്ധമായ ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്, അതിലൂടെ  വിമാനങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് അവ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ‌

ആകാശച്ചുഴി

ഇടിമിന്നൽ, ജെറ്റ് സ്ട്രീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വായു മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ആകാശച്ചുഴിയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

ആകാശച്ചുഴിക്ക്           കാരണം

സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ, ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാൻ മറക്കരുത്.

സീറ്റ് ബെൽറ്റ് 

ക്രൂ അംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. കാരണം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പരിചയസമ്പന്നരാണ്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക

സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്യാബിനിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക

സാധനങ്ങൾ ഓവർഹെഡ് കമ്പാർട്ടുമെൻ്റുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.  

ഓവർഹെഡ് കമ്പാർട്ടുമെൻ്റ്

ആർത്തവ ശുചിത്വമില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ