അകാലനരയും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറും. റോസ് മേരി ഇങ്ങനെ ഉപയോ​ഗിച്ച് നോക്കൂ.

03 JULY 2024

NEETHU VIJAYAN

റോസ്മേരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുടി വളർച്ച വേ​ഗത്തിലാക്കുന്നു എന്നതാണ്.

റോസ്മേരി

Pic Credit: FREEPIK

മുടിയുടെ ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, റോസ്മേരി വെള്ളം പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കുകയും ആരോഗ്യകരവുമായ മുടി വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കും

Pic Credit: FREEPIK

റോസ്മേരി വെള്ളത്തിലെ ആൻ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻ്റിഫംഗൽ ഗുണങ്ങൾ താരനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് തലയോട്ടി വൃത്തിയായും അണുബാധയില്ലാതെയും നിലനിർത്തും.

താരനെ  ഇല്ലാതാക്കുന്നു

Pic Credit: FREEPIK

റോസ്മേരി വെള്ളത്തെ പ്രകൃതിദത്ത കണ്ടീഷണറായും ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മുടിക്ക് ജലാംശവും ഈർപ്പവും നൽകുന്നു.

പ്രകൃതിദത്ത  കണ്ടീഷണർ

Pic Credit: FREEPIK

റോസ്മേരി വെള്ളം തലയോട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് രക്തചംക്രമണം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ മുടിയെ മൃദുവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

രക്തചംക്രമണം

Pic Credit: FREEPIK

രക്തയോട്ടം നിലവിലുള്ള മുടി വളർച്ചയെ കാര്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുടി വളർച്ച

Pic Credit: FREEPIK

റോസ്മേരി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി തലയോട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നു.

പ്രതിരോധശേഷി

Pic Credit: FREEPIK

നിങ്ങൾ പതിവായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ഓയിൽ തലയോട്ടിയിൽ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുക. ശേഷം റോസ്മേരി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്യുക. 

മസാജ് ചെയ്യുക

Pic Credit: FREEPIK

Next: മുരിങ്ങക്കായ അത്ര മോശമല്ല.... ഈ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?