സ്ലേക്ക് പ്ലാൻ്റിസിന് ആരോ​ഗ്യപരമായ ​ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.

02 JUNE 2024

TV9 MALAYALAM

സ്ലേക്ക് പ്ലാൻ്റിസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ഈർപ്പം പുറത്തുവിടുന്നു. ഇത് വീടിനുള്ളിൽ തണുപ്പ് നിലനിർത്തുന്നു.

സ്ലേക്ക് പ്ലാൻ്റിസ്

സ്ലേക്ക് പ്ലാൻ്റിസിന് വായു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അലർജിയോ ആസ്ത്മയോ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.

വായു ശുദ്ധീകരണം

അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ട ശ്വസന ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം 

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും മാനസികാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റിസ്

സ്ലേക്ക് പ്ലാൻ്റിസ് തലവേദനയുടെ ആവൃത്തി കുറയ്ക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

തലവേദന കുറയ്ക്കും

രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല പച്ചക്കറി ബീറ്റ്റൂട്ട്.