രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ​ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്.

10 JUNE 2024

TV9 MALAYALAM

വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലിസിൻ എന്ന പദാർഥം അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു.

വെളുത്തുള്ളി

അലിസിൻ പോലുള്ള സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ മൂലമാണ് മണവും രുചിയും ഉണ്ടാകുന്നത്.

അലിസിൻ

വെളുത്തുള്ളി പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും.

ഹൃദ്രോഗം

വെളുത്തുള്ളിക്ക് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

കൊഴുപ്പ്

വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഉറക്കം

വെളുത്തുള്ളി ദഹനം മികച്ചതാക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ദഹനം

ദേഷ്യം കൂടുതലാണോ? എങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്