സ്ട്രോബെറിയിൽ മാത്രമല്ല ഇലകളിലുമുണ്ട്  ആരോ​ഗ്യ  ഗുണങ്ങൾ.

11 JULY 2024

NEETHU VIJAYAN

സ്ട്രോബെറി കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും അവയുടെ ഇലകൾ കളയാറുണ്ട്. ഇലകളിലെ ​ഗുണങ്ങൾ ​പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

സ്ട്രോബെറി

Pic Credit: FREEPIK

എന്നാൽ, പഴങ്ങൾ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഇലകളിലും ധാരാളം പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്.

ഇലകൾ

Pic Credit: FREEPIK

സ്ട്രോബറിയുടെ ഇലകളിൽ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളായ പോളിഫെനോൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പോളിഫെനോൾ

Pic Credit: FREEPIK

 പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി ​ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ ഇലകളിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വിറ്റാമിൻ സി

Pic Credit: FREEPIK

കൂടാതെ, ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പോഷകങ്ങളും സ്ട്രോബറിയുടെ ഇലകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന് ഗുണം

Pic Credit: FREEPIK

സ്ട്രോബെറി ഇലകൾ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ വിറ്റാമിൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം

Pic Credit: FREEPIK

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്ട്രോബെറി ഇലകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്

Pic Credit: FREEPIK

കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായകരമായ ചില ഭക്ഷണ നാരുകളും സ്ട്രോബെറി ഇലകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

കുടിലിന്റെ ആരോഗ്യം

Pic Credit: FREEPIK

Next: തുളസി... ​ഗുണവും മണവും ഒരുപോലുള്ള അപൂർവ്വ സസ്യം