മുഖത്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം

10 July 2024

SHIJI MK

മുഖത്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കില്‍ ശീലം നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം. Photo by Sincerely Media on Unsplash

സോപ്പ്

സോപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഠിനമായ രാസവസ്തുക്കള്‍ മുഖത്തിന്റെ ചര്‍മ്മത്തിന് നല്ലതല്ല.  Image By  Freepik

കാഠിന്യം

ചില സോപ്പുകള്‍ മുഖത്തെ പിഎച്ച് ബാലന്‍സിനെ തടസപ്പെടുത്തും Image by Racool_studio on Freepik

പിഎച്ച്

സോപ്പില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാസ്റ്റിക് ആസിഡ് ചര്‍മ്മത്തിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. Photo by Sincerely Media on Unsplash

കാസ്റ്റിക് ആസിഡ്

സോപ്പ് നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊളാജന്‍ തകരുന്നതിനും നിര്‍ജ്ജലീകരണത്തിനും കാരണമാകും. Photo by Sincerely Media on Unsplash

കൊളാജന്‍

സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മുഖത്തെ സുഷിരങ്ങള്‍ അടഞ്ഞ് പോകും. Image by wayhomestudio on Freepik

സുഷിരങ്ങള്‍

ഗ്ലിസറിനും പാലും അടങ്ങിയ സോപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മുഖത്തെ ഈര്‍പ്പം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. Photo by Nadia Clabassi on Unsplash

ഈര്‍പ്പം

ശരീരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം തേടുക.

ശ്രദ്ധിക്കാം